Scroll to top

2 steg som gör dig till en bättre chef!

Ju längre jag håller på med världens roligaste jobb, att bidra till företags utveckling, ju mer övertygad blir jag om att det är ganska enkla verktyg som krävs för att öka prestationen i ditt företag och bli effektiv på riktigt.

Det är några fundamentala delar som behöver vara på plats:

  •  Fokusera på det viktigaste, det frigör viktig tid.
  • Bryt ner målen ända ner till konkreta aktiviteter.
  •  Utnyttja hjärnans sug efter snabba belöningar, mät din verksamhet ofta!
  •  ”Ställ krav och älska dina medarbetare”, positiv förstärkning vid rätt beteende bygger engagemang och ansvar.

Dessa fyra delar är viktiga om man vill öka sin effektivitet. Men den viktigaste och egentligen en av de enklaste, kommer innebära en dramatisk förändring av ditt företags leveransnivå:

1. Följ upp din verksamhet!

Disciplinerad uppföljning är ett av de mest eftersatta ledarverktygen i våra företag och jag funderar ofta på varför. De reflektioner jag gjort, som kan vara delar av lösningen är följande.

Ledare är för operativa. De tappar ibland bort att leda andra faktiskt är ett viktigt jobb som inte sker av sig själv.

Det kan vara bekvämlighet. Hjärnan flyr lätt återkommande aktiviteter som känns lite jobbiga. Den undanflykt vår hjärna försöker lura i oss är – ”Men det är ju vuxna människor, de borde ju ta eget ansvar”. Visst är det så. Men nu är ju inte världen alltid så enkel så att vuxna människor alltid beter sig som vuxna. Det beror inte på att vi inte vill. Det beror på att vår hjärna älskar snabba belöningar. Att komma undan en aktivitet som kräver energi ger snabbare belöning än att lägga den energi och koncentration som krävs för att göra det jag lovat. Även om den belöningen är långt mycket större så ligger den längre fram i tiden.

Nästa undanflykt som hjärnan försöker lura i oss är ”Jag har inte tid”. Att inte hinna följa upp och att ha bråttom kan många gånger vara ett sätt att slippa gör det som återigen kräver lite engagemang och energi. Att följa upp det vi delegerat eller kommit överens om borde skapa mest värde för företaget. Annars skulle vi nog inte bestämt det från första början. Och ändå faller vi i fällan att vi inte har tid. Att inte ha tid, eller ha ont om tid verkar ha blivit en livsstil som ursäktar det mesta. Jag tror det handlar om dålig planering, bristande fokus och slentrian.

Jag fundera ibland på om anledningen till att jag inte har tid, verkligen är viktigare än det jag bestämt måste göras. Så sällan jag kan svara ja på den frågan.

2. Tydlighet!

Många tycker också att man är en hård chef om man kräver leverans. Min erfarenhet är precis tvärtom.

Vad händer om vi följer upp det vi delegerar? Vi får leverans! Vad händer när en medarbetare levererat? Det ger belöning i hjärnans belöningscentra! Vad kan du som ledare göra när medarbetaren gjort det de lovat? Ge positiv förstärkning och beröm! Vad händer då med medarbetaren? Belöning igen!

Genom att vara tydlig och våga stå kvar och verkligen följa upp det ni delegerar, så får ni medarbetare som mår bra samtidigt som ni ökar effektiviteten, prestationsnivån och blir effektiva på riktigt.

Ja jag vet, sunt förnuft men ack så svårt!

Tommy Einarö

tommy@peragenda.se

0708-704721

Related posts