Scroll to top

Från problem till handling (+poddavsnitt)

Lyssna på poddcast-avsnittet om detta ämne:

Prenumerera på podcasten Effektiv På Riktigt med mig och min sidekick Helena Rönnblad – entreprenör & makeupartist.

 

Att fastna i problematisering

Ju mer jag lär mig om genomförandekraft och hur man jobbar effektivt, desto mer förstår jag vilket problem det är.

Vi är bra på att kommunicera och diskutera om vilka problem vi har. Problemet är att vi gör det om och om igen. Om samma problem. Jag har de senaste åren funderat mycket på varför.

Jag har sett företag som köpt nya kundstödssystem och efter 10 år ändå bara kommit halvvägs med implementeringen. Jag har sett företag som pratat om samma problem i 7 år utan att komma fram till en enda lösning. Jag har sett företag som haft samma mål i fyra år och varje år i december undrar varför de inte nådde målet i år heller. Jag har mött ledningsgrupper som använder möte efter möte till att diskutera samma problem och samtidigt undra varför de inte kommer framåt. Jag kallar det för problematiseringens dilemma.

Allt som krävs för att samtliga exempel ovan ska vända problemen och bli handlingskraftiga, få saker gjort och börja arbeta med lösningar; det är att ha en enkel struktur för genomförande.

  1. Ställ rätt frågor om vilka åtgärder som krävs. Hur kan vi lösa detta? Vad behöver vi göra? Vem ska göra det? o.s.v.
  2. Följ upp det ni beslutar! Så att ni ser till att det blir gjort och inte skjuts framåt.

Det låter som sunt bondförnuft. Det är sunt bondförnuft. Ändå är det just det som de flesta företag brottas med varje dag på jobbet.

Det är enklare sagt än gjort.

Att gå från ett problem till handling kräver ärlighet. Det handlar om uppriktighet. Att våga se saker som det är. Att erkänna att det inte fungerar som vi vill, eller på det sätt som skapar mest värde för våra kunder och för företaget. Det krävs mod att våga erkänna att ett beslut inte var det bästa och att våga fatta ett nytt som är bättre. Kan vi ha en öppen, ärlig dialog mellan chefer och medarbetare med ett tydligt syfte – att konkretisera problemen till aktiviteter som vi kan börja göra direkt. Då börjar det hända grejer!

Vi behöver också inse att vi inte kan svälja en hel elefant i en tugga. Då sätter vi i halsen. Jag ser ofta hur man beskriver ett problem och omedelbart inser hur stort det är. Då händer följande: Vi börjar lista anledning efter anledning hur svårt det är. Vilka problem det kommer innebära. Hur många i personalen som kommer slå bakut. Hur ont om tid vi har. Då känns det ju helt naturligt att bästa beslutet är att skjuta på problemet. Igen! 

Hur gör vi då?

Det är en av mina drivkrafter, att hjälpa företag att komma runt problematiseringshindret och börja göra. Göra små saker. En i taget som över tid tuggar i sig den största elefant. När vi involverar personalen, bygger tvärfunktionella team som gemensamt jobbar mot företagets viktigaste mål, händer magiska saker. När vi disciplinerat ställer krav på leverans och följer upp blir deltagarna mer och mer positiva, samtidigt som det börja hända saker på den konkreta handlingsplanen.

Det är för mig en stor belöning när jag ser hur nöjda och tillfreds medarbetarna är när de möte efter möte grön-markerar sina levererade uppgifter. Här är några kommentarer från nöjda kunder. 
”Jag börjar se saker på ett annat sätt. Jag börjar inse att jag kan vara med och påverka”
”Det är rätt häftigt att få ta ansvar.”
”Det är så bra när du ställer krav på leverans, jag känner mig nöjd när jag gör det jag lovat”
”När jag själv får vara med och bestämma vad som ska göras blir jobbet roligare och sen kan man ju inte gnälla i korridoren. Det minskar faktiskt gnället i hela företaget”
”Äntligen händer det saker med det vi pratat om i flera år”

Jag jobbar t.ex. just nu med en kund där revison kopplat till iso-certifiering inneburit att tidigare anmärkning på bristande målstyrning nu är helt borta. Då känns det som vi hittat ett arbetssätt som fungerar.

Tommy Einarö
tommy@peragenda.se
0708-704721

Related posts