Scroll to top

Målstruktur & ledarskap

Målstruktur

I stort sett alla företag jobbar med mål på ett eller annat sätt. Om vi effektiviserar vårt arbete med en fungerande målstruktur ökar förutsättningarna att vi når de resultat vi vill.

Hjärnan har en viktig uppgift. Att serva oss med det vi ber den om! Det visar ett klokt citat från en kinesisk filosfof:

Se upp med vad du tänker – det blir dina ord!
Se upp med dina ord – de blir det du gör!
Se upp med det du gör – det blir dina vanor!
Se upp med dina vanor – det blir din karaktär!
Se upp med din karaktär – det blir ditt livsöde”!

Ref: Lao-Tze. Kinesisk filosof

Tydliga och konkreta mål är nödvändigt för att lyckas nå dit vi vill. Men det räcker inte.

Ledarskap 

Det krävs också ett modigt ledarskap som både vågar fatta beslut och stå kvar i dessa beslut och ställa krav på leverans. Många tycker att vara noga med uppföljning är att vara för hård. Det är tvärtom. Om vi ställer krav och disciplinerat följer upp får vi leverans. När medarbetare levererar mår de bra.

Många tycker att vara noga med uppföljning är inte nödvändigt eftersom det är ju ”vuxna människor, de borde ta ansvar”. Visst men det gör de inte om de inte behöver. Men om vi följer upp det vi vill ska hända, är medarbetarna mer villiga att vara delaktiga än vi tror. Men det krävs ledarskap!

Ledarskap tar tid. Ju mer operativ du är som ledare, ju mindre tid får du till din viktigaste uppgift. Att driva företaget med kontinuerligt goda resultat och att utveckla och stötta dina medarbetare. Då skapar du de förutsättningar som behövs för att medarbetarna ska kunna leverera det du vill. Det kräver ledarskap!

Ett bra ledarskap skapar goda förutsättningar för medarbetare att leverera. I det ligger:

  • Konkret formulerade mål – skrota dina fina generaliseringar och kommunicera så konkret och enkelt att en 10-åring förstår!
  • Tydliga krav – jobba disciplinerat med uppföljning
  • Stötta och backa upp där det krävs – det innebär inte att du gör deras jobb, bara att du ger den support som krävs för att de ska utvecklas mot ansvar och leveranskvalitet
  • Positiv förstärkning – ge beröm vid rätt leverans och rätt beteende

Vill du lära mer om målstruktur och ledarskap – besök våra tjänster Kontakta oss gärna för en vidare dialog om hur vi kan bidra till din effektivitet.

Tommy Einarö

tommy@peragenda.se

0708-704721

Related posts