Scroll to top

Gör det lättare att vara chef!

Som chefer i små och mellanstora företag är vi ibland väldigt ensamma med våra frågor i stort och smått. Det kan röra personalproblem, svåra samtal, löner, rekrytering, förbättringsarbete, företagskultur, funderingar kring ledarskap och effektivisering, eller något annat som rör den dagliga verksamheten. Hur hanterar vi dessa viktiga företagsfrågor på så enkelt sätt som möjligt? Vi måste bolla alla funderingar och problem med andra chefer! En intressant reflektion som gjorts är att trots att vi tror att vår egen bransch är så speciell så är utmaningar och frågeställningar väldigt lika. Då kan det vara skönt att höra hur någon annan löst just det problem som jag sitter med just nu.

Vi lever i en föränderlig värld där allting går mycket fortare än det någonsin har gjort tidigare. Det påverkar vårt beteende och vårt sätt att mötas och interagera med varandra. Vi har teknik som gör oss mer tillgängliga än vi någonsin har varit förut, ändå upplever många att det är svårare att få kontakt med folk än det varit tidigare.

Ska vi nätverka eller skapa dialoggrupper? Jag tror inte det är det ena eller det andra. Jag tror båda behövs. Men de har kanske lite olika syfte. Nätverk behöver vi för att knyta nya kontakter, hitta ingångar till nya affärsmöjligheter och för att helt enkelt ha trevligt i möte med andra människor.

Det som jag märkt saknas är ett forum där man i lugn och ro kan sitta ner och utbyta erfarenheter med andra chefer i andra företag och branscher. Det finns en del som jobbar med detta men behovet är större och det finns plats för fler. Där föddes idén om dialoggrupper.

Därför har vi startat Peragenda Chefsdialog som ger er möjlighet att sitta ner och prata med andra chefer, allt från inspirerande ledarcoachning och till problemlösning i just ditt företag. Intresset är stort och våra möten genererar intressanta dialoger med spännande lösningar, erfarenheter och idéer som delas mellan deltagarna. Det är en stor fördel att få prata med andra chefer från helt andra branscher.

Har du också ett behov att möte andra chefer under ordnade former där huvudsyftet är att utbyta erfarenhet, gå in på https://www.peragenda.se/peragenda-chefsdialog/ och se hur du kan delta i en chefsdialog.

Tommy Einarö

tommy@peragenda.se

0708-704721

Boka in dig på våra chefsmöten:

Klicka på bilden för att läsa mer ↑

2 steg för att bli en bättre chef:

Klicka på bilden för att läsa mer ↑

Jobba mindre, leverera mer:

Klicka på bilden för att läsa mer ↑

Ledarskap & uppföljning:

Klicka på bilden för att läsa mer ↑