Scroll to top

Om Peragenda

OM PERAGENDA

Peragenda brinner för att se människor och företag växa och utvecklas.

Vi tror på individen i varje företag. Människor som mår bra levererar, människor som levererar mår bra. Skapa delaktighet och du vinner mångfallt på sista raden.

Peragenda Startade som Nyslott Management 2008 och jobbade under ett antal år med affärsutveckling av innovativa entreprenörsföretag i kombination med förändringsarbete i etablerade företag. Sedan mars 2015 fokuserar Peragenda uteslutande på att bidra till utveckling av små och mellanstora företag genom en enkel och engagerande arbetsmodell som vi kallar Peragenda Effektiv På Riktigt.

Vår drivkraft är att få bidra till företagens, och regionens utveckling genom att våra värderingar genomsyrar vårt arbetssätt.

Mod och tydlighet i planeringsstadiet för att sen fortsätta med enkelhet, delaktighet och uthållighet i själva genomförandet för att sen avsluta med glädje när det är dax att fira framgångarna.