Scroll to top

Integritetspolicy

Peragenda vill att du skall känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas och att din personliga integritet respekteras. Vi har därför här beskrivit vad vi har för uppgifter och vår behandling av dina personuppgifter och vad du har för rättigheter. Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som kund eller på annat sätt. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018.

Personuppgifter kan hämtas från kundens kontakt med peragendas personal och/eller hemsida, genom kontakt vi nätverk, föreläsningar eller andra kundaktiviteter och via deltagande i av Peragenda lämnade gratisutbildningar via webben.

Personuppgifter: Namn, position, telefonnummer, mailadress.

Lagring av uppgifter: Peragenda använder Care of CRM-system Cirrus för lagring av kunder och potentiella kunder. Ingen utanför Peragenda får tillgång till lagrade uppgifter.

Maillistor för utskick av nyhetsbrev lagras i Mailchimp. Lagringstid: Så länge nyhetsbrev önskas.

Arkivieringstid: Så länge kundrelation pågår eller till kunden meddelar önskan om utträde ur kunddatabasen.

Skydd av data: Sekretessavtal med eventuella underleverantörer som jobbar på uppdrag av Peragenda.

Användningsområde: Nyhetsbrev till företag och dess medarbetare som inte avsagt sig leverans av desamma, telefonsamtal, offerter, dialog med kunden efter tecknat uppdragsavtal.

En cookie är en liten datafil som lagras i din dator och det är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Statistiken i cookien innehåller inte personlig information och vi kan  inte koppla den samman med din identitet.

Människovärde använder cookies och andra liknande tekniker för att anpassa användarupplevelsen och se besöksstatistik. Det används också för att utveckla och förbättra vår webbplats. Webbanalysverktyget Google Analytics används på vår webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.