Fallskyddsspecialisterna

Vi har anlitat Peragenda för att komma tillrätta med våra kvalitetsproblem och samarbetssvårigheter. Innan vi kom i kontakt med Peragenda hade vi på olika sätt försökt lösa våra problem men inte lyckats. Redan efter några veckor av samarbete hade vi definierat vilka brister som fanns. I peragendas struktur ingår att välja det som är viktigast, rätt fokus, som skapar mest värde för företaget. Vi har redan satt upp en tydlig målstruktur med drivande mätetal så vi kan se hur vi successivt förbättrar verksamheten och styr mot beslutande mål. Vi är redan på god väg att nå våra mål och upplever en stor skillnad jämfört med innan vi inledde samarbetet med Peragenda.

Sören Sköllermark,

Platschef Fallskyddsspecialisterna