Tjänster

Peragenda EPR - Effektiv på riktigt

Ett enkelt sätt att komma igång med de förbättringar du länge tänkt genomföra, men inte haft tid till. Vi ger dig möjlighet att jobba med det dagliga bråttom och det långsiktigt viktiga samtidigt.

Läs mer

e-lpt personlig ledarutveckling

Får du den personliga ledarutveckling du verkligen önskar och behöver? Utveckla din ledarförmåga och få större genomslagskraft som ledare med högre prestationsnivå för både dig och dina medarbetare.

Läs mer

Peragenda Chefsdialog

Vd och chefer i mindre företag saknar ibland ett bollplank för dialog om viktiga frågor. Peragenda utvecklar nu Chefsdialogen där du kan diskutera aktuella frågor med 6 andra chefer och ledare från olika branscher. Vi väljer ett nytt ämne varje tillfälle. Intresserad?

Läs mer

Småföretagens ledarstöd

Vår erfarenhet från många småföretag säger att utmaningarna ofta är ganska lika. Man är ensam och saknar en hel del viktig kunskap. Känner du att du har behov av stöd i din företagarroll?

Läs mer