Scroll to top

Peragenda EPR – Effektiv På Riktigt

Peragenda EPR i tre steg

Effektiv på riktigt

01.

Målstruktur som fungerar

02.

Säkra genomförandet

03.

Bygga respekt & resultat

Fokus är i dagens tempo viktigare än intelligens! En tydlig målstruktur skapar underlag för konkreta aktiviteter där alla arbetar åt samma håll.

Vi analyserar var du är idag i relation till var du vill vara. Utifrån den analysen konkretiserar vi era mål så att de blir tydliga och enkla att förstå för alla i företaget.

En hög förståelse och kännedom om företagets mål i hela företaget är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en strukturerad arbetsplats. Vi konkretisera dina mål till en fungerande målstruktur!

Peragenda jobbar med en enkel och effektiv arbetsmetod som lämpar sig väl för att bygga struktur, driva de förändringar som är nödvändiga och säkra leverans av de viktigaste prioriteringarna.

När man tittar på alla delar som behöver göras, så ser det ofta övermäktigt ut. Vi skjuter på det till sen, eftersom vi inte hinner nu. Peragenda bryter ner de stora uppgifterna till konkreta insatser i en strukturerad arbetsmetodik som steg för steg genomförs med säker leverans.

Vi involverar medarbetarna och vi behöver inte ta allt för mycket tid i anspråk från det viktiga, dagliga arbetet för att bygga strukturen på ett effektivt sätt. – Avsätt 5-6% av din arbetstid och leverera det som är viktigt men svårt att hinna med!

För framgångsrikt utvecklingsarbete krävs disciplinerat och tydligt ledarskap.

I vår arbetsmetodik tränar vi in ett effektivt och tydligt ledarskap med kontinuerlig uppföljning som alltid bygger eget ansvar och rätt attityd hos alla i företaget.

En del som skiljer Peragenda från många andra företag är att vi är med och tränar in både arbetsmetodik och ledarskap. Något som säkrar hållbarhet och maximal effekt av er investering. Bygg en ledarstil som bygger respekt och resultatsamtidigt!

Summa

= Hållbar investering

När önskat arbetssätt sitter är det dags att driva arbetet vidare på egen hand.

För att säkra kvaliteten på fortsatt arbete erbjuder vi en halvdags workshop varje halvår där vi uppdaterar kunskapen, presenterar resultat och firar leveransen

Jobba mindre – skapa mer!

Många känner stress på jobbet, känslan av att vi aldrig hinner det som vi verkligen vill. Vanliga anledningar till ofokuserat arbete är bland annat svagt beslutsfattande dåligt fungerande arbetsmetoder, och bristande förtroende.

Saknar vi en tydlig och fungerande målstruktur blir ledningen ofta otydlig. Då brister förtroendet för ledningen. Saknar vi en enkel struktur för genomförande avsätter vi aldrig tiden för att utveckla och förbättra. Då blir aldrig det viktiga förbättringsarbetet av.

Vi har många referenser på företag med:

Ökad genomförandekraft
Bättre struktur
Säkrare leverans
Högre effektivitet
Högre grad av individuellt ansvar
Högre omsättning och vinst
Högre mognadsgrad
Bättre trivsel på jobbet
Frigjord tid
Rätt attityd

Välj Peragenda EPR och bli effektiv på riktigt!

Fokus på det som verkligen är viktigt:

  • Riktning – Vi sorterar tillsammans fram din målstruktur från målbild till konkreta aktiviteter
  • Struktur – Vi tränar in enkla arbetsmetoder som blir en vana och engagerar alla att dra åt samma håll
  • Ledarskap – Vi jobbar med disciplinerad uppföljning vilket bygger eget ansvar och rätt attityd

Avsätt 5-6% i månaden för att fokusera på det som verkligen är viktigt och du kommer öka din prestation mot betydligt bättre resultat.  Resten av tiden kan du ägna åt det dagliga ”bråttom” .

Boka en kostnadsfri genomgång av hur du jobbar med mål och hur du engagerar alla i företaget att jobba mot det som är viktigast!

Kontakta oss redan idag!