Scroll to top

Peragenda EPR – Effektiv På Riktigt

Peragenda EPR i tre steg

Effektiv på riktigt

01.

Målstruktur som fungerar

02.

Säkra genomförandet

03.

Bygga egen kunskap

 • Du får grunden i att jobba effektivt med mål och drivande nyckeltal.
 • Vi analyserar var du är idag i relation till där du vill vara.
 • Vi sätter tillsammans företagets målstruktur som driver dina viktigaste prioriteringar.
 • Få alla medarbetare att fokusera på ledningens viktigaste mål.
 • Helt enkelt tydliga mål som bryts ner till konkreta aktiviteter som alla förstår.

 • Genomförande låter enkelt men är ofta större utmaning än vi tror.
 • Du får en enkel metod för att få genomförandet till en del i det dagliga arbetet
 • Peragenda skiljer sig från många andra företag som jobbar med liknande uppdrag genom att vi ger support i själva genomförandet.
 • Vi tränar in hög följsamhet till arbetsmetoden så den blir en ny vana.
 • Resultat: Hög leveransnivå, delaktighet och engagemang.
 • Det handlar om att byta en gammal vana mot en ny som ger bättre resultat.

 • När önskat arbetssätt sitter är det dags att driva arbetet vidare på egen hand.
 • För att säkra kvaliteten på fortsatt arbete utbildar vi dina teamledare.
 • En och en halv dags utbildning så ni kan driva ”Effektiv På Riktigt” på egen hand.

Jobba mindre – skapa mer!

Många känner stress på jobbet, känslan av att vi aldrig hinner det som vi verkligen vill. Vanliga anledningar till ofokuserat arbete är bland annat dåligt fungerande arbetsmetoder, svagt beslutsfattande och bristande förtroende.

Men den allra vanligaste anledningen är personalens låga kännedom om ledningens mål. En studie av Jim Huling visade följande siffror:

 • 87% vet inte vad de ska göra för att bidra till ledningens mål
 • 81% följs aldrig upp på ledningens mål
 • 49% kände inget eller mycket lite engagemang för ledningens mål

Saknar vi en tydlig och fungerande målstruktur tenderar ledningen att bli otydlig. Det skapar svagt beslutsfattande och bristande förtroende. Resultatet blir att var och en jobbar med sitt. Ofta det som känns mest bråttom. Det är inte alltid det som skapar mest värde för företagets utveckling. Det är en av anledningarna att vi alla upplever att vi har så mycket å göra och så ont om tid.

Vi har många referenser på företag med:

Ökad genomförandekraft
Bättre struktur
Säkrare leverans
Högre effektivitet
Högre grad av individuellt ansvar
Högre omsättning och vinst
Högre mognadsgrad
Bättre trivsel på jobbet
Frigjord tid
Rätt attityd

Välj Peragenda EPR och bli effektiv på riktigt!

Fokus på det som verkligen är viktigt:

 • Vi sorterar tillsammans fram din målstruktur från målbild till konkreta aktiviteter
 • Vi tränar in enkla arbetsmetoder som blir en vana och engagerar alla att dra åt samma håll
 • Vi jobbar med disciplinerad uppföljning vilket bygger eget ansvar och rätt attityd

Avsätt 5-6% i månaden för att fokusera på det som verkligen är viktigt och du kommer öka din prestation mot betydligt bättre resultat.  Resten av tiden kan du ägna åt det dagliga ”bråttomarbetet” som vi aldrig kan ta bort. Det är en del i att driva verksamhet

Boka en kostnadsfri genomgång av hur du jobbar med mål och hur du engagerar alla i företaget att jobba mot det som är viktigast!

Kontakta oss redan idag!