Scroll to top

VARFÖR OSS?

01.

Våra värderingar

Följande värderingar är viktiga för oss. Om de är viktiga för dig tar vi gärna ett möte!

MOD

Mod är viktigt för att våga välja bort för att kunna fokusera på det som leder framåt. Mod krävs för att våga avsätta tid för utveckling. Mod krävs för att våga stå kvar i uthållighet. Det krävs mod att göra något man inte gjort tidigare för att nå nya resultat.

TYDLIGHET

Tydlighet skapar respekt och behövs för att alla ska känna till företagets viktiga mål och veta vad som behöver göras för att nå de målen.

ENKELHET

För att vi ska träna in nya vanor och arbetssätt måste det vara enkelt. Det måste enkelt bli en del av det dagliga jobbet.

DELAKTIGHET

Ger en känsla av betydelsefullhet. Ett av våra viktigaste basbehov som människor. Det skapar engagemang. Engagemang säkrar resultat och resultat ger också engagemang. Delaktighet kan generera många bra idéer till förändring som ledningen annars lätt skulle missa.

UTHÅLLIGHET

För att hålla i krävs enkla verktyg som gör det lätt att vara uthållig. När dina mål och visioner blir tydliga är det uthållighet som får dig att nå hela vägen fram. De som är mest uthålliga vinner de största segrarna!

GLÄDJE

Det är viktigt att fira sina framgångar och bra resultat, även små segrar ska firas för att ta del av den glädje som resultat genererar. Att våga ha roligt även på jobbet är en stor seger!

02.

Framgångsfaktorerna

Vad krävs för att bygga ett företag med motiverade och ansvarsfulla medarbetare som levererar nödvändiga mål?

Tre saker som driver motivation och engagemang förutom riktning struktur och ledarskap är:

 • Autonomi – att kunna påverka sitt eget arbete och inte bli mikrostyrd
 • Syfte – att vi tydligt förstår varför vi gör det vi gör
 • Prestation – När vi presterar får vi belöning i hjärnans belöningssystem och då mår vi bra

Dessa tre delar genomsyrar allt vårt arbete. Mycket grundar sig på hur vår hjärna fungerar. Varför då? Jo det är människor som leder och genomför jobbet i våra företag. Det är hjärnan som styr människor. Så genom att förstå hur människor styrs och motiveras kan vi öka prestationen i våra företag och få människor att må bra. Samtidigt.

Målstruktur som fungerar ger mer kraft

Vår tids utmaning är tidsbrist. Alla verkar springa runt och ha bråttom. Vi skjuter på viktigt utvecklingsarbetet för att vi inte har tid. För att kunna fokusera på det som verkligen är viktigast behöver vi avsätta tid. Vi behöver en effektiv målstruktur. Peragenda jobbar med en enkel struktur som bygger mål och mätetal som fungerar. Även här med hjärnans funktion som grund. Hjärnan är, sen urminnes tider konstruerad för att fokusera på en sak i taget. När vi gör det fattar vi bättre beslut. Vi blir mer konstruktiva och effektivitet och kvalitet ökar på det vi gör. Få mål ger hög leveranssäkerhet. När vi levererar får hjärnan belöning. Medarbetarna mår bra.

 • Tillsammans sorterar vi fram få fokusområden som verkligen gör skillnad
 • Vi säkrar nedbrytning av ledningens målbild till konkreta aktiviteter, så alla förstår och kan bidra
 • Vi tar fram få nyckeltal som mäter det som verkligen driver mot beslutade mål

Enkla arbetsmetoder – Ställ krav och älska dina medarbetare

För att sätta nya arbetssätt som driver utveckling krävs beteendeförändring. Både hos ledning och medarbetare. Vi tränar ledare att våga stå kvar och ställa krav för säker leverans. Vi ”tränar” in nya vanor som ökar din genomförandekraft. Vi vet hur medarbetare motiveras.

 • Tydlighet och rak kommunikation. Det uppskattas av de allra flesta medarbetarna.
 • Disciplinerad uppföljning och höga krav på leverans
 • Positiv förstärkning och beröm vid rätt beteende bygger eget ansvar.

Vår erfarenhet visar att de företag som disciplinerat håller i dessa basala verktyg genererar bättre resultat än tidigare. Vi har många referenser på företag med:

 • Ökad genomförandekraft
 • Bättre struktur
 • Högre grad av individuellt ansvar
 • Högre omsättning och vinst
 • Högre mognadsgrad
 • Bättre trivsel på jobbet
03.

Peragenda

Vi brinner för att se människor och företag växa och utvecklas!

Vi tror på individen i varje företag. Människor som mår bra levererar, människor som levererar mår bra. Skapa delaktighet och du vinner mångfallt på sista raden.

Peragenda startade som Nyslott Management 2008 och jobbade under ett antal år med affärsutveckling av innovativa entreprenörsföretag i kombination med förändringsarbete i etablerade företag. Sedan mars 2015 fokuserar Peragenda uteslutande på att bidra till utveckling av små och mellanstora företag genom en enkel och engagerande arbetsmodell som vi kallar Peragenda Effektiv På Riktigt.

Vår drivkraft är att få bidra till företagens, och regionens utveckling genom att våra värderingar genomsyrar vårt arbetssätt.

Tommy Einarö

Tommy Einarö

VD

Referenscase

Vad säger våra kunder?

Vi har anlitat Peragenda för att komma tillrätta med våra kvalitetsproblem och samarbetssvårigheter. Innan vi kom i kontakt med Peragenda hade vi på olika sätt försökt lösa våra problem men inte lyckats. Redan efter några veckor av samarbete hade vi definierat vilka brister som fanns. I peragendas struktur ingår att välja det som är viktigast, rätt fokus, som skapar mest värde för företaget. Vi har redan satt upp en tydlig målstruktur med drivande mätetal så vi kan se hur vi successivt förbättrar verksamheten och styr mot beslutande mål. Vi är redan på god väg att nå våra mål och upplever en stor skillnad jämfört med innan vi inledde samarbetet med Peragenda.

— Sören Sköllermark

Platschef, Fallskyddsspecialisterna

Jag har fått massor av användbara tips för att utveckla företaget och bygga en grundstruktur som gjort både mitt eget och hela verksamhetens arbete mer effektivt och lönsamt. Detta har lett till att jag känner mig mindre stressad, mer inspirerad och har en underbart positiv stämning och teamkänsla på salongen! Ökad lönsamhet, ökad arbetsglädje, mindre stress och mindre tidskrävande ”småkrångel”.

— Annika Söderlund

VD, Creative Makeup

För Triller Mat och Bröd har Peragenda varit oerhört värdefullt.
Efter flera år av kraftigt ökad omsättning och i ett generationsskifte i ledarskapet har Tommy hjälpt oss att bli mycket mer professionella och bättre chefer. Målstrukturer och delmål har satts upp, i kombination med en genomförandestruktur som säkrar leverans vilket har fått oss att tänka annorlunda och mer effektivt jobba mot våra mål.

— Lotta Triller

VD, Triller Mat och Bröd AB

”Kraften i att våga välja fokus och att mäta resultaten överraskade oss”. I ett team bestående av seniora projektledare är det ingen nyhet att det är viktigt med mål och leverans men effekten av det gemensamma arbeten tillsammans med Peragendas arbetsmetodik överträffade våra högt ställda förväntningar.

— Annika Remaesus

Chef Innovation, Akademiska

Peragenda och Tommy Einarö anlitades våren 2016 som genomförandestöd i Enköpings kommuns arbete med projektet Förenkla för företagen. Tommy har i arbetet tillsammans med Team Näringsliv visat på ett genuint intresse för att nå resultat genom människor. Äkta engagemang kombinerat med en tydlig metod har skapat ett lugn i gruppen och en tro på att förväntat resultat kommer nås i en annars komplex arbetssituation. Genom att vi nått flera av delmålen helt enligt plan och att metoden bygger på att alla i gruppen är med och bidrar, skapas arbetsglädje och gemenskap som annars är svår att uppnå med teammedlemmar som i sin vardag arbetar inom skilda verksamhetsområden. Med värme och fingertoppskänsla leds jag och mina kollegor steg för steg mot den gemensamma målbilden. Jag känner att vi i Tommy har ett verkligt stöd i att skapa ett företagsklimat av rang. Ett stöd som håller hela vägen i mål!

— Cissi Lööv

Näringslivschef, Enköpings kommun

Vi satte en tydlig målstruktur och involverade hela personalen. Under de första 18 månaderna genomförde vi över 300 förbättringsaktiviteter i företag. Resultatet blev ökat antal kunder, ökade omsättningen och lönsamhet och vi fick en väldigt motiverad personal. Det var föst när jag vågade avsätta tid för förbättringsarbete som företaget började tjäna pengar.

— Matilda Mielind

Ägare, Bosses, Barber & Babes och Frans Frisöser

Peragenda har givit oss verktyg och redskap som verkligen fungerar. Det för verksamheten framåt samtidigt som det engagerar våra medarbetare.
Det skiljer från många andra som jobbar med liknande saker där det oftast bara genererar tankar ett tag som sen lätt glöms det bort.
Peragendas metodik levererar!

— Christian Nordenson

Combimix AB